A

Ad-blocker
Nabigatzaileen hedapen edo osagarri bat: edozein webgunetatik spam moduko iragarkiak kentzen dituen softwarea (bannerak, pop-upak, bideoetako iragarkiak, etab.).
Adsense
Googleren publizitate-produktua, webguneetan iragarkiak jarrita –testu-iragarkiak, iragarki grafikoak edota publizitate interaktibo aurreratua– diru-sarrerak lortzea ahalbidetzen duena.
A/B kanpainak
E-maileko kanpainak dira, eta posta elektronikoaren zenbait bertsio probatzeko balio dute, hainbat aldagairi jarraikiz: gaiak, edukiak, etab. Horren bidez, aldagai horiek emaitzetan zer-nolako eragina duten ikus daiteke, aldagai eraginkorrena zein den baloratze aldera.

B

Bezeroei arreta ematea
Zerbitzu hori oso erreminta eraginkorra da salmenta-helburuak –baita salmenta aurrekoak eta salmenta ondokoak ere– gauzatzen laguntzeko; izan ere, faktore hori ondo kudeatzen bada, pizgarria da erosketa gehiago egiteko.
Back office
Parte pribatua da, eta aplikazio edo webgune bat administratzeko eta kudeatzeko balio du. «Administrazio-panel» ere esaten zaio.
Banner
Webgune batean txertaturiko publizitate-tartea.
Big data
Informazioa lortzeko atera daitezkeen datuen edozein kantitate handi, datuak egituratuta edo egituratu gabe egon daitezkeela alde batera utzita.
Buyer persona
Gure azken kontsumitzailearen edo kontsumitzaile potentzialaren irudikapena, parametro jakin batzuk oinarri hartuta sortua: kokapen geografikoa, portaera, premiak eta motibazioak.
Bihurketa-tasa
Webgune baten emaitza interpretatzeko eta helburuen irismena neurtzeko. E-commerce batean, erosleen kopurua bisiten guztien kopuruarekin zatituta kalkulatzen da.

C

Caché
Datuak biltegiratzen dituen osagaia, etorkizunean datu horietarako sarbidea bizkorragoa izan dadin. Eskuarki, aldi baterako datuak izaten dira.
Captcha edo baimentze-kodea
Son campañas de email que permiten probar diferentes versiones de la misma, atendiendo a diferentes variables como asuntos, contenidos, etc... para ver qué impacto tienen en los resultados y valorar qué variable es la más efectiva.
Click Rate
CTR deritzona (Click Through Rate) esteka batek lortzen duen klik kopurua da, inprimatze kopuruaren aldean. Beti ehunekotan kalkulatzen da, eta kanpaina digital batek izan duen eragina neurtzeko erabiltzen den metrika da.
CDN (Content Delivery Network)
Web gune baten edukia modu eraginkorrean erakusteko aukera ematen duen zerbitzari-multzo bat da, erabiltzailearen kokapen geografikoa edozein dela ere.
CMS (Content Management System)
Lan-inguruneak sortzeko software bat da, eta ezagutza teknikorik gabeko erabiltzaileek edukiak erraz biltegiratu, ordenatu eta argitaratu ditzakete webgune batean. CMSak webgune baten edukiaren diseinua eta sorkuntza banantzen ditu, eduki horien sortzaileek edukiak kudea ditzaten, inolako garatzailerik behar izan gabe.
Cookie
Cookie bat webgune batek igorritako eta erabiltzailearen nabigatzailean biltegiratutako informazioa da; erabiltzailea webgune horretan berriz ere sartzen denean, nabigatzailea ezagutzea ahalbidetzen diote webguneari cookieek. Eta, horri esker, erabiltzailearen zaletasunak eta bestelako informazioa biltegira dezakete webguneek.
cPanel
Kontrol-panel bat da, ostatu-zerbitzariak administratzeko eta automatizazio-tresnak eta web-orrietan oinarritutako interfaze grafikoak erabiltzen dituena.
CPA, CPC, CPI eta CPM
Interneteko publizitate-kanpaina baten kostuak neurtzeko baliatzen diren metodoen siglak dira. CPA (Cost Per Action) ekintza bakoitzeko kostua da, eta ez da kobratzen iragarkian klik egite hutsagatik, baizik eta zerbait gehiago egiten denean: erosi, harpidetu, softwarea deskargatu, etab. CPC (Cost Per Click), berriz, klik bakoitzeko kostua da, iragarki batean klik egin ondoren web orri bateko bisita bakoitzeko ordaintzen dena. CPI (Cost Per Impression) inprimatze bakoitzeko kostua da, CPM (Cost Per Mille) deritzonaren antzekoa (iragarki baten mila inprimaketa bakoitzeko ordaintzean datza CPM sistema).
Cross selling
Cross selling edo salmenta gurutzatuan, online denda bateko erosleari interesatzen zaion produktuarekin lotutako beste produktu batzuk edota aukeratutako produktuaren osagarri gisa balia daitezkeen artikuluak eskaintzen zaizkio.
Call to action
Online denda baten webgunearen diseinuko elementu bisualak dira, eta erabiltzaileak erakartzeko helburua dute, ekintza jakin bat egin dezaten. CTA sigla ere erabiltzen da horiek izendatzeko. Esaldi deigarri baten bidez edo botoi klikagarri gisa aurkeztu ohi dira.

D

Domeinua
Webgune bat Interneten identifikatzen duen izen bakar bat da, eta webguneari zer motatako enpresa edo erakundea dagokion edota zein herrialdetan erregistratuta dagoen deskribatzen du.
DBEO
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako erregelamendua da, pertsonen datu pertsonalak tratatzeko erari eta datu horiek askatasunez zirkularazteari dagokienez. 2016ko maiatzaren 25ean jarri zen indarrean, eta 2018ko maiatzaren 25etik aurrera aplikatu zen. Europar Batasunarekin negozioak dituen eta edozein motatako informazio pertsonala maneiatzen duen edozein enpresa araudi horren eraginpean egongo da.

E

Etiketa (Hashtag)
Hashtag terminoak elkarri loturiko hitzez osatutako karaktere-kate bat adierazten du. Katearen aurrean traol bat (#) egoten da. Horrenbestez, metadatuen etiketa bat da, aurrean karaktere berezi bat duena, bai sistemak bai erabiltzaileak bizkor identifika dezaten.
Edukien marketina
Edukien marketina «inbound marketing» deritzonaren parte da, eta erabiltzaileek zehazki zer behar duten ulertzean datza, behar duten hori behar bezala eta modu sinesgarrian entregatze aldera.

F

Favicon
Favicon deritzona webgunearekin lotutako ikonoa da, eta gogokoen barran –edota beste kokapen batzuetan– bisualki identifikatzeko balio du. Terminoa ingelesezko favorite eta icon hitzen akronimoa da.
Front office
Aplikazio baten parte publikoa da edo, webgune baten kasuan, gure web nabigatzailean dagokion domeinua txertatzean heltzen garen ingurunea.

G

GIF
GIF bat irudiak trukatzeko formatua da (Graphic Interchange Format). GIFetan, fotograma bat edo gehiago 3-5 segundoz mugitzen dira, eta etengabe errepikatzen da mugimendu hori.
Google Adwords
Google Ads zerbitzua Google enpresaren programa bat da, iragarle potentzialei publizitate babestua eskaintzeko erabiltzen dena. Google Ads zerbitzuko iragarki babestuak emaitzen orrian agertzen dira, bilaketa naturalen edo organikoen emaitzekin batera.
Google Analytics
Google Analytics web-analitikarako erreminta da, Google konpainiarena. Webguneetara iristen den trafikoari buruzko informazio multzokatua ematen du, ikusleen, erosketaren, portaeraren eta webgunean egiten diren bihurketen arabera.
Google My Business
Google My Business Googleren doako plataforma bat da, eta negozioei bezeroak lortzen eta Interneten modu lokalean kokatzen laguntzea du helburu. Tresna horrek Googleren espazio bat lokal fisiko baten kokapenarekin lotzen du, negozioari buruzko informazioa eskainiz eta haren presentzia digitala hobetuz.
Google Webmaster Tools
Google Webmaster Tools doako erreminta da, Google enpresarena, eta webgune baten kudeatzaileek balia dezakete, jakiteko bilatzaileak nola ikusten dituen gure orriak eta webguneak bilatzailean duen errendimendua hobetzeko.
Gako-hitzak / Keywords
Webgune bat bilatzaile baten bitartez indexatzea ahalbidetzen duten gako-hitzak edo -esamoldeak.

H

Hosting autokudeatua
Euskarri tekniko guztia autokudeatuta duen hosting-a da; bezeroa bere webgunearen edukiaz baino ez da arduratu behar.
Hosting partekatua
Hosting-modalitatea, espazioa zerbitzari berean partekatzen da.
HTML
«HyperText Markup Language». Webguneen edukia zehazteko erabiltzen den lengoaia da. Funtsean, webgune bat osatuko duten testua eta bestelako elementuak –hala nola irudiak, zerrendak, bideoak, etab.– zehazteko balio duten etiketen multzo bat da.

I

Irismena (Reach)
Denbora-tarte jakin batean kanpaina edo eduki digital baten eraginpean egon diren erabiltzaileen kopurua edo ehunekoa. Erabilitako bitarteko digital guztietan marka bat izaten ari den ikuspena zehaztea ahalbidetzen du.
Inbound & Outbound links / Back links
IN: webgune bat beste batekin lotzen duen esteka; webgune baten barne-estekak dira, webguneko beste atal batera eramaten dutenak.
OUT: webgune batetik kanpoko beste gune batera eramaten duten estekak.
Inbound marketing
La mercadotecnia de atracción, también conocida como “inbound marketing”, es una técnica de mercadotecnia diseñada para atraer a potenciales clientes, ofreciendo información de su interés a través de diversos medios propios del marketing de contenidos (blogs, vídeos, boletines, SEO, redes sociales...), generando así conocimiento de marca e interés en sus productos.
Infografia
Infografia bat testu idatzien irudikapen grafiko edo diagrama bat da, informazioa emateko balio duena eta, nolabait, eduki jakin bat modu figuratiboan laburtzen edo azaltzen duena.

J

Jabetza Google Analytics-en
ID jakin bati lotutako webgune edo aplikazio baten datuak aztertzeko balio duen Google Analytics-en baliabidea.
Jarraipen-kodea Google Analytics-en
Webgune edo aplikazio jakin baten datuak biltzea eta Google Analytics-era bidaltzea helburu duen kodea.
JPEG (o JPG)
«Joint Photographic Expert Group» Mota horretako argazki-artxiboak izaten dira ohikoenak, kamera digital eta Interneten zirkulatzen duten irudi gehienak hala kodetuta baitaude.

K

Komunitatea
Plataforma jakin batzuetan –adibidez, online denda baten webgunean– parte hartzen duten edota antzekoak diren pertsonen taldea. Komunitate jakin bateko kideek marka bati jarraitzen diote, jarduerak egiten dituzte, eta euren esperientzia partekatzen dute, elkarreraginean aritzen dira edota online elkarrizketak izaten dituzte.
KPI
«Key Performance Indicators» (Errendimenduaren Gako Adierazleak). KPI deritzenek prozesu digital baten errendimendua neurtzen dute, estatistikek eta prozesuen errendimenduak markatzen dituzte, negozioa hastean finkatutako helburua lortze aldera.

L

Lead
Bezero potentziala zehazten du. Lead bat da bere datuak enpresa bati entregatu dizkion erabiltzaile bat; hala, enpresaren datu-baseko erregistro izatera aldatzen da, eta erakundeak elkarreragina izan dezake berarekin. Horretarako, pertsona horrek derrigorrean onartu behar du konpainiaren pribatutasun-politika.
Logistika
Online denda baten barnean merkaturatzen diren produktuak biltegiratze, banatze eta entregatzearekin lotutako guztia biltzen du logistikak. Marketplace handien kasuan, horretan bakarrik diharduen beste enpresa bati azpikontratatu ohi diote zerbitzu hori arrunki.

M

Mailchimp
Mailchimp zure posta elektronikoko marketig-kanpainak diseinatu, bidali eta inpaktua kalkulatzeko antomatizazio-tresna bat da.
Marketplace
Saltzaileei eta erosleei elkarrekin harremanetan egotea ahalbidetzen dien webgunea, merkataritza-transakzio bat egiteko aukera izan dezaten.
Meta description
Metadeskribapena HTML etiketa bat da, bilatzaileei webguneko edukiaren deskribapen bat emateko balio duena. Ezin da nabigatzailetik ikusi baina orriaren kodearenatalaren barnean aurkitu daiteke.
Metaetiketak (meta-tags)
Metaetiketak, meta etiketak edo meta elementuak webgune baten goiburuan txertatzen diren HTML etiketak dira; ikusezinak dira bisitari normalentzat, baina oso erabilgarriak, ordea, informazio hori erabil dezaketen nabigatzaileetarako eta bestelako programetarako.
Modulua
Modulu bat ordenagailu-programa baten zati bat da. Programa batek bere eginkizuna edo helburuak betetzeko egin behar dituen zeregin guztien barnean, modulu batek zeregin horietako bat (edo gehiago, zenbait kasutan) egingo du normalean.

N

Newsletter
Buletina, aldian behin posta elektroniko bidez bidaltzen den informazioa biltzen duena; horrela, erabiltzaileei gai interesgarrien berri ematen zaie. Newsletter aldizkariak erabiliz, bezeroak fidelizatu nahi izaten dira, mota guztietako eskaintzen berri emateaz gain.

O

Orgatxoa bertan behera uztea
«Orgatxoa bertan behera utzi» dela esaten da erabiltzaile batek, online denda batean dagoela, orgatxoan produktu bat gehitu eta, azkenik, produktua erosi gabe webgunetik joaten denean.
Ostatatzea (Hosting)
Web-ostatatzeak edo web hosting (ingelesez) izeneko zerbitzuak web bidez eskura daitekeen informazioa edo edukia biltegiratzeko sistema batez hornitzen ditu Internet-erabiltzaileak.
Ordainketa-pasabidea
Produktuaren kobrantza eta ordainketa prozesatzeko erreminta da. Prozesu hori erabiltzailearentzat ahalik eta modu bizkor, erraz eta seguruenean gauzatzea da erremintaren helburu nagusia.

P

Packaging
Packaging kontzeptuak banatzeko, biltegiratzeko eta saltzeko produktuak txertatzearekin eta babestearekin zerikusia duen guztia biltzen du. Hots, merkataritza-artikuluen bilgarriak, etiketak eta ontziak. Marketinaren barnean, produktuen aurkezpen-txartela da packaginga, eta kontsumitzaileen arreta erakar dezake, enpresari marka-balioa emateaz gain.
PageRank
Webgune batek Interneten duen populartasuna adierazten duen zenbakizko balioa. PageRank deritzona Googlek indexazio-algoritmoan txertatzen duen kontzeptua da (marka erregistratua eta patentatua).
Plugins
Beste aplikazio batekin lotzen den aplikazioa (edo programa informatikoa), softwareari beste funtzio bat eransteko, gehigarria eta, normalean, oso espezifikoa.
PNG
«Portable Network Graphics». Irudiak konprimatzeko formatua, GIF formatuaren ordezko gisa garatua, hondo gardenak erakusteko gaitasuna baitu.

Q

QR kodea
QR kode bat (Quick Response barcode) barra-kode moduko sistema bat da, bi dimentsiokoa eta karratua, eta informazioa kodetuta biltegiratzeko balio du.

R

Responsive
Web diseinu responsive edo moldagarria web diseinurako teknika bat da, orri bat behar bezala bistaratzeko xedea duena, gailua zein den kontuan hartuta: mahai gaineko ordenagailuak, tabletak eta telefono mugikorrak.

S

Salmenta-puntuko terminal birtuala
Salmenta-puntuko terminal birtuala bankuek eskaintzen duten zerbitzu bat da, Internet bidezko ordainketak egiteko edo jasotzeko. Bankuaren plataformak berak hartzen du bere gain informazioa baliozkotzeko eta kobrantza-prozesua kudeatzeko ardura, bere zerbitzarien bidez.
Scroll
Desplazamendua web orrialdeetan.
SEM
«Search Engine Marketing». Interneten ordainketa-kanpainak sortzeko aukerari egiten dio erreferentzia, bilatzaile ohikoenen bitartez. Bilatzaileek eskaintzen dizkigute erreminta horiek, horien bilaketa-bideen bitartez gure enpresaren publizitatea egin dezagun.
SEO
«Search Engine Optimization». Webgune batek bilatzaileetan duen ikuspena organikoki –hau da, bilatzaileari zertan ordaindu gabe– hobetzeko prozesuari egiten dio erreferentzia, bilaketa-emaitzetan posizio pribilegiatuak lortze aldera.
Shopify
Merkataritza elektronikoko plataforma bat da, online denda bat sortzea ahalbidetzen dizuna; ez duzu zertan ezagutza teknikorik izan, eta ez duzu keztatu behar plugin, bertsio, zerbitzari eta abarren eguneratzeekin.
Social Media Plana
SMP marka edo enpresa batek sare sozialetan dituen marketin-helburuak lortzeko egingo diren estrategiak eta ekintzak biltzen dituen dokumentua da.
Spam edo zabor-posta
Zabor-posta eskatu gabeko mezu elektroniko bat da, hartzaile askori bidaltzen zaiena, publizitatearekin edo salmentarekin lotutako helburuak lortzeko.
SSL ziurtagiria
SSL (Secure Sockets Layer edo konexio seguruko geruza) nabigatzaile baten eta web zerbitzari baten artean zifratutako datuak transferitzea ahalbidetzen duen segurtasun globaleko estandar bat da. Milioika enpresak eta norbanakok erabiltzen dute, informazio konfidentziala lapurtzeko eta manipulatzeko arriskua murrizteko helburua duena.

U

UI: User interface (Erabiltzailearen interfazea)
Webgune batera iristean erabiltzaileak aurkitzen duen guztia da, hots: sistemarekin elkarreraginean aritzea ahalbidetzen dion guztia. Horrek osagai logikoak (softwarea) eta fisikoak (hardwarea) biltzen dira.
Up selling
Up selling edo salmenta gehigarria marketineko teknika bat da, bezeroari erosi nahi duenaren edo jada erosi duenaren antzeko produktu edo zerbitzu bat eskaintzean datzana.
Uptime
Webguneak bisita asko eta fitxategi asko kargatu behar dituenean makinak duen erantzuteko gaitasuna da; idealki, %99 baino handiagoa izan behar da.
URL
«Uniform Resource Locator» (Baliabideen Lokalizatzaile Uniformea). Sarean eskuragarri dagoen baliabideetako bakoitzari esleitzen zaion helbide espezifikoa da, baliabideak lokaliza eta identifika daitezen. URL bat dago Interneteko baliabide bakoitzerako (orriak, dokumentuak, artxiboak eta karpetak).
UX: User experience (Erabiltzailearen esperientzia)
Erabiltzaileak webgune batean nabigatzean edo aplikazio batekin elkarreraginean aritzean izan duen esperientziari eta, emaitza hobeak lortzeko, aplikazio hori optimizatzeko moduari egiten die erreferentzia.

W

Widget
Widget bat aplikazio edo programa bat da, normalean artxibo edo fitxategi txikietan aurkezten dena; artxibo edo fitxategi txiki horiek widgeten motor baten edota Widget Engine baten bidez exekutatzen dira. Widgeten zeregin nagusia da erabiltzaileak maiz baliatzen dituen zereginetarako sarbide erraza ematea.
Web trafikoa
Webgune jakin batean izandako bisiten kopurua eta horien jarduera adierazten du. Internet bidezko edozein negozioren lehentasunezko helburuetako bat da; izan ere, bisitarik ez badago, bihurketarik edo salmentarik ere ez dago.
WordPress
Edukien kudeatzailea, doan edozein web-orri edo blog sortzeko bideratua.