Ezarpenerako laguntzak eta kenkariak

Image

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, MEC merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntzaren barruan, laguntzak eskaintzen ditu TicketBAI sistema berrira egokitzeko egindako inbertsioetarako.

(2021ko ekainaren 29tik 2022ko irailaren 30ra arte egindako inbertsioak onartuko dira, biak barne).

Laguntza eskatu
Kenkariak eta onura fiskalak aurreikusi dira (lurraldearen araberako epemugekin), egin beharreko inbertsioak sustatzeko. Ogasunek aurreikusitako kenkariei dagokienez:

Arabako Foru Aldundia

% 30eko kenkaria

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu “Hogeita seigarren xedapen gehigarria” apirilaren 21eko 13/2021 Foru Arauan.

 

Informazio gehiago

Bizkaiko Foru Aldundia

% 30eko kenkaria

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu “Hogeita bosgarren xedapen iragankorra” uztailaren 15eko 5/2020 Foru Arauan.

Zerga-pizgarri berriak ezarri dira sisteman borondatez sartzeko:
  • 2022ko urtarrilaren 1etik Batuz ezartzen duten pertsonek zerga-oinarriaren %15eko murrizketa izango dute PFEZn edo SZn 2022ko eta 2023ko ekitaldietan.
Gehiago irakurri
  • 2022ko apirilaren 1etik aurrera, konpentsazioa %13koa izango da 2022an eta 2023an.
  • 2022ko uztailaren 1etik aurrera, %11koa 2022an eta 2023an.
  • 2022ko urriaren 1etik aurrera, %9koa 2022an eta 2023an.
  • 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, %5ekoa 2023an.
  • 2023ko apirilaren 1etik aurrera, %4koa 2023an.
  • 2023ko uztailaren 1etik aurrera, %3koa 2023an.
  • 2023ko urriaren 1etik aurrera, %2koa 2023an.

Konpentsazio horiek PFEZren zuzeneko zenbatespen sinplifikatuan justifikazio zaileko gastuen koefizientea aplikatu aurreko errendimenduaren gainean edo mikroenpresen konpentsazioa aplikatu aurreko oinarriaren eta Sozietateen gaineko Zergan emaitza aplikatzearen arloko zuzenketen gainean aplikatuko dira.

Era berean beste bi urtez luzatuko da, 2023ko abenduaren 31ra arte, profesionalak edo enpresak bere sistema informatikoak Batuzera egokitzeko egiten dituen gastuen %30eko kuota-kenkaria, bai eta horretarako ekipo berriak erosi behar dituenean ere.

Gipuzkoako Foru Aldundia

% 30eko kenkaria: Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu “Hogeita bigarren xedapen gehigarria” azaroaren 6ko 3/2020 Foru Arauan.
 

% 60ko kenkaria: Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu uztailaren 27ko 4/2021 Foru Araua eta irailaren 7ko 5/2021 Foru Araua.

 1.000 € diru-laguntza. Merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean digitalizazioa sustatzeko programa. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu Diputatuen Kontseiluak, 2021eko irailaren 7an. GAO: 176/2021, 2021eko irailaren 14a
Informazio gehiago